Stružni nož MGEHL 2525-4

MGEHL 2525-4 standardno držalo za odrezilno/zarezovalne stružne ploščice MGMN400.

Oblika stružne ploščice, ki se vpenja na držalo - odrezilno zarezovalna stružna ploščica z ravnim odrezilnim robom - ploščica MGMN400. 

L - Usmeritev stružnega držala (Leva)

25 - Višina stružnega držala v mm

25 - Širina stružnega držala v mm

- Širina stružnega robu na stružni ploščici namenjeni vpenjanju v to držalo je 4mm

Dolžina orodja je 150mm.

Kompatibilno s ploščico MGMN400.