Stružna ploščica

IZBIRA STRUŽNEGA ORODJA

Javor France27/1/21

Pri izbiri optimalnega stružnega orodja moramo upoštevati:

Da zagotovimo čim večjo stabilnost orodja, izbiramo orodje z držalom, ki ima čim večji premer. Da zmanjšamo vpliv rezalne sile na orodje, vedno izbiramo obliko orodja, ki omogoča ugoden potek prenosa rezalne sile - če je možno, naklon 90° na rezalni rob.

Vrsta rezalne ploščice

Izbrana vrsta rezalne ploščice je odvisna od vrste obdelave:

  • vzdolžno struženje
  • oblikovno struženje
  • čelno struženje
  • profilno struženje
  • struženje navojev

Velikost rezalne ploščice

Velikost rezalne ploščice je odvisna od vrste obdelave:

  • Fina obdelava (f = 0.08 – 0.25 mm/rev), (ap= 0.3 – 2 mm)
  • Srednja obdelava (f = 0.2 – 0.6 mm/rev), (ap= 2 – 6 mm)
  • Groba obdelava (f = 0.5 – 1.5 mm/rev), (ap= 5 – 15 mm)

Geometrija rezalne ploščice

Geometrijo rezalne ploščice izbiramo glede na vrsto obdelave. Od vrste obdelave so odvisne oblike rezalnih robov, rezalni koti in zaokrožitve. Zelo pomembna je tudi vrsta materiala, ki ga obdelujemo. Najbolj pomemben parameter je zaokrožitev rezalnega roba, ki definira stabilnost v primeru grobe obdelave oziroma kvaliteto v primeru fine obdelave.

Zaokrožitev rezalnega roba (slika):

Zaokrožitev rezalnega roba