Stružni nož MGEHL 2020-4

MGEHL 2020-4 standardno držalo za odrezilno/zarezovalne stružne ploščice MGMN400.

Oblika stružne ploščice, ki se vpenja na držalo - odrezilno zarezovalna stružna ploščica z ravnim odrezilnim robom - ploščica MGMN400.

L - Usmeritev stružnega držala (Leva)

20 - Višina stružnega držala v mm

20 - Širina stružnega držala v mm

- Širina stružnega robu na stružni ploščici namenjeni vpenjanju v to držalo je 4mm

Dolžina orodja je 125mm.

Kompatibilno s ploščico MGMN400.