Stružni nož MGEHL 2020-3

MGEHL 2020-3 standardno držalo za odrezilno/zarezovalne stružne ploščice MGMN300.

Oblika stružne ploščice, ki se vpenja na držalo - odrezilno zarezovalna stružna ploščica z ravnim odrezilnim robom - ploščica MGMN300.

L - Usmeritev stružnega držala (Leva)

20 - Višina stružnega držala v mm

20 - Širina stružnega držala v mm

- Širina stružnega robu na stružni ploščici namenjeni vpenjanju v to držalo je 3mm

Dolžina orodja je 125mm.

Kompatibilno s ploščico MGMN300.