Postali smo člani STRATEŠKO RAZVOJNO INOVACIJSKEGA PARTNERSTVA na področju Mobilnosti SRIP ACS+

Postali smo člani STRATEŠKO RAZVOJNO INOVACIJSKEGA PARTNERSTVA na področju Mobilnosti SRIP ACS+

Javor France 7/3/23

SRIP ACS+ STRATEŠKO RAZVOJNO INOVACIJSKO PARTNERSTVO NA PODROČJU MOBILNOSTI

SRIP ACS+ Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo na področju mobilnosti združuje člane dveh združenj, Gospodarsko interesnega združenja ACS Slovenski avtomobilski grozd in Združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije

Avtomobilska industrija v Sloveniji prispeva okvirno 10% k bruto družbenemu proizvodu ter več kot 20% k slovenskemu izvozu, vsi člani SRIP ACS+ pa, vključujoč vsa področja mobilnosti, prispevajo k bruto družbenemu proizvodu več kot 17%. Panoga ustvari 7,5 milijarde evrov letnih prihodkov. V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot 100 dobaviteljev 1. in 2. nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Letno iz avtomobilske industrije izhaja več kot 25% vseh nagrajenih inovacij Gospodarske zbornice Slovenije. 

ACS - INDUSTRIJSKO OKOLJE IN STANDARDI

ACS je gospodarsko interesno združenje slovenskih dobaviteljev avtomobilski industriji in proizvajalcev motornih vozil. Povezali so se v grozd za krepitev svoje konkurenčne sposobnosti in povečevanje dodane vrednosti. GIZ ACS je osrednja komunikacijska točka avtomobilskega grozda, podprta z infrastrukturo. ACS podpira svoje člane pri vključevanju v svetovno industrijo motornih vozil s skupno promocijo in z izdelki višje tehnološke zahtevnosti. V ta namen pospešuje učinkovitost poslovanja članov z ustreznimi raziskavami in povezovanjem s strokovnimi razvojnimi in znanstvenimi institucijami doma in v tujini.

ACS povezuje v svoji mreži proizvajalce avtomobilskih komponent v razviti slovenski kovinski, elektro in elektronski, strojni, metalurški, gumarski, kemijski in tekstilni industriji. Kot tudi v industriji transportnih sredstev ter izvajalce raziskovalnih, razvojnih, proizvodnih in drugih storitev, ki razvijajo in proizvajajo izdelke in izvajajo storitve za avtomobilsko industrijo.

Slovenska avtomobilska in avtomobilska dobaviteljska industrija je tradicionalno izvozno intenzivna in deluje danes po, v EU in na globalnem trgu priznanih, avtomobilskih standardih, kot so QS 9000, VDA, EAQF in IATF 16949.

https://www.acs-giz.si/novice/v-srip-acs-plus-smo-pridobili-nove-clane-z-letom-2023-clan-partnerstva-tudi-revoz-d-d-2023-02-17